[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)

  
กลุ่มงานพัสดุครุภัณฑ์  
 

กลุ่มงานพัสดุครุภัณฑ์
2.1  งานระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน
(1)  ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของโรงเรียน
(2)  จัดทำระบบทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ  ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน  ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  และที่ได้จากการที่มีผู้บริจาคให้  โดยบันทึกราคาทรัพย์สิน  วันที่ได้สินทรัพย์มา
(3)  จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ  สำหรับที่ดิน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างทุกรายการในที่ดินของราชพัสดุโดยประสานงานกับสำนักงานธนารักษ์จังหวัด  จัดทำทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
 (4)  จำหน่าย  บริจาค  โอน  หรือ  ขายทอดตลาด  ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีหมดสภาพชำรุดหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์
 (5) จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2  งานจัดหาพัสดุ
(1)  วิเคราะห์แผนงาน งาน /โครงการ  ที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจำปี  เพื่อสำรวจกิจกรรมต่างๆ  ที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สินและเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่กำหนดตามมาตรฐานกลาง
(2)  จัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่โรงเรียนจัดหาเอง  จัดซื้อตามงบประมาณที่ได้รับหรือมีผู้บริจาคให้
(3)  จัดทำเอกสารรายงานขอซื้อ หรือขอจ้าง  ตามคุณลักษณะแบบรูปรายการของพัสดุ  ครุภัณฑ์ที่ต้องใช้
(4)  จัดซื้อ  จัดจ้าง  โดยตรวจสอบงบประมาณ  รายละเอียด  เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ  จัดทำประกาศ  จ่าย / ขาย  แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ  พิจารณาโดยคณะกรรมการ  จัดทำสัญญา และเมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงิน  เพื่อทำการขออนุมัติเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต่อไป
2.3  งานควบคุมและบำรุงรักษาพัสดุ
(1)  จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
(2)  กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
(3)  กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี  อย่างสม่ำเสมอทุกปี
(4)  ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษา  และซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งาน สำหรับทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและจำหน่ายหรือขอรื้อถอนเป็นสิ่งปลูกสร้าง